دوچرخه سواری

ورزش های هوازی مناسب منزل

یک دکترای فیزیولوژی ورزشی گفت: درجا زدن، پله رفتن و زانو بلند بدون پرش از جمله ورزش های هوازی هستند که می توان در منزل انجام داد.

25 فروردین 1399

کسب عناوین اول تا سوم ماده دورامتیازی توسط رکابزنان پیشگامان یزد

خبرنگاران: مسابقات دوچرخه سواری گرند پریکس مالزی در ماده دور امتیازی با کسب عناوین اول تا سوم نمایندگان تیم پیشگامان کویر یزد پیگیری شد.

18 مهر 1398