تسهیلات آموزشی دانشگاه خوارزمی اعلام شد

به گزارش وبلاگ علیکایی، معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی تسهیلات آموزشی این دانشگاه برای تمام مقاطع تحصیلی را در ایام بیماری کرونا خاطرنشان کرد.

تسهیلات آموزشی دانشگاه خوارزمی اعلام شد

اگر علاقمند به دریافت بهترین خدمات مهاجرت دانشجویی به کانادا هستید با ما همراه شوید، با مجری مستقیم ویزای تحصیلی کانادا، با دریافت مشاوره رایگان از مجربترین تیم مهاجرتی کانادا، بهترین مسیر را به سوی مدارو، کالج ها و دانشگاه های کانادا انتخاب کنید.

به گزارش گروه دانشگاه دانشگاه وبلاگ علیکایی، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی تسهیلات آموزشی این دانشگاه برای تمام مقاطع تحصیلی را درایام بیماری کرونا بیان کرد. براساس شورای آموزشی دانشگاه خوارزمی، نیمسال دوم سال تحصیلی 98 از دوره های تحصیلی فعال دانشگاه بوده و با در نظر دریافت ملاحظات متفاوت از جمله ضرورت دانش آموختگی تعداد قابل توجهی از دانشجویان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بعدی، برنامه ریزی برای آینده کاری، مشکل سنوات معافیت تحصیلی از نظر سازمان نظام وظیفه و همچنین ضرورت پذیرش دانشجوی جدید در سال تحصیلی آینده، اتمام این نیمسال تحصیلی امری اجتناب ناپذیر است.

حضور دانشجویان در کلاس های مجازی الزامی شد

شرکت تمام دانشجویان در کلا س های مجازی الزامی بوده و به مثابه کلاس حضوری است. دانشجویانی که در شرایط خاص حاکم بر دانشگاه ها در اثر بیماری کرونا، دچار مسائل و مسائل آموزشی شوند، می توانند درخواست خود را به گروه ارائه نمایند، و در صورت تایید از سوی گروه و سپس دانشکده، جهت آنالیز و تصمیم گیری به شورای آموزشی دانشگاه ارسال گردد.

شرایط دروس کارگاهی و عملی

دروس کارگاهی و آزمایشگاهی برای دانشجویان ترم آخر با صلاحدید گروه و دانشکده به طرق مختلف برنامه ریزی می گردد. تا این دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98 فارغ التحصیل شوند. دانشجویان غیر ترم اخری نیز با تشخیص دانشکده می توانند از کلاس مذکور استفاده نمایند.

دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی برا دانشجویان غیر ترم آخر با صلاحدید دانشکده، بصورت شرایط ناتمام اعلام شده و در نیمسال بعد بدون محاسبه در سقف واحد های دانشجو، ارائه می گردد. بدیهی است بخش نظری - عملی به صورت الکترونیکی ارائه می گردد.

درس های سرویسی عملی دانشکده ها (تربیت بدنی و آزمایشگاه ها و ...) با هماهنگی دانشکده های مربوطه آنالیز و برای دانشجویان ترم آخر با صلاحدید گروه و دانشکده به طرق مختلف برنامه ریزی می گردد و برای سایر دانشجویان حذف و در نیمسال آینده ارائه می گردد.

شرایط موجه بودن تاخیر در فرآیند دانش آموختگی

برای دانشجویانی که در نیسمال جاری فار غ التحصیل می شوند، تاخیر در فرآیند دانش آموختگی و تسویه، در صورتی که خارج از اراده دانشجو و بدلیل شرایط حادث شده (همچون ابتلا بیماری کرونا، عدم امکان حضور و جابجایی در دانشگاه جهت پیگیری موارد حضوری) باشد، موجه منظور خواهد شد.

شرایط دانشجویانی که بر پایه آموزش الکترونیکی پذیرش شده اند

دانشجویانی که پذیرش آن ها بر پایه آموزش الکترونیکی بوده، با توجه به ماهیت این دوره ها، تابع مقررات قبلی خود در نیمسال جاری هستند و این مصوبات در خصوص آن ها مصداق ندارد. سایر مواردی که در نتیجه شیوع ویروس کرونا مصادیق آن ها در مصوبات شورای آموزشی دانشگاه ذکر نشده است، با درخواست کتبی دانشجو همراه با مستندات و مدارک و تایید گروه و دانشکده، در شورای آموزشی دانشگاه قابل آنالیز و تصمیم گیری خواهد بود.

مصوبات خاص دانشجویان کارشناسی

برای دانشجویان کارشناسی حذف اضطراری دو درس (درس عملی با تشخیص دانشکده) بدون در نظر دریافت تعداد واحد های دروس تا دو هفته قبل ازشروع امتحان امکانپذیر است. دانشجویانی که در نیمسال جاری واحد کارآموزی دارند و تا شهریور ماه پیروز به گذراندن آن نشوند، واحد درسی کارآموزی آن ها با نظر دانشکده نیمه تمام یا حذف اعلام شده و مطابق نظر گروه و دانشکده تصمیم گیر می گردد.

تعداد دروس معرفی به استاد تا 4 درس موافقت شد

تعداد دروس معرفی به استاد برای دانشجویان متضرر از شرایط حاضر به 4 عدد با شرط موافقت گروه اضافه می گردد.

دانشجویان با معدل 11 می توانند تمام واحد ها را اخذ نمایند

دانشجویانی که ناشی از شرایط موجود دارای معدل 11 در نیمسال جاری شوند در نیمسال بعدی می توانند تمام واحد ها را بصورت کامل اخذ نمایند، ولی مشروطی در کارنامه آن ها ثبت می گردد.

مصوبات خاص دانشجویان تحصیلات تکمیلی

برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، حذف اضطراری یک درس بدون در نظر دریافت تعداد واحد درس تا دو هفته قبل از شروع امتحان با موافقت گروه و دانشکده امکا نپذیر است.

برا دانشجویان تحصیلات تکمیلی چنانچه پیشبرد خاتمه نامه/رساله در نیمسال دوم سال تحصیلی 98 مستلزم انجام عملیات آزمایشگاهی میدانی و یا حضور در آزمایشگاه تحقیقاتی و در موارد خاص عدم دسترسی به منابع علمی ویژه باشد، در صورتیکه این امکان تا نیمه تابستان میسر نباشد در صورت تأیید این موضو ع توسط استاد/اساتید راهنما و مشاور، گروه و دانشکده، موارد به شورای آموزشی دانشگاه ارجاع و شورا پس از آنالیز مستندات می تواند نیمسال دوم سال تحصیلی 98 را بدون احتساب در سنوات دانشجو محسوب نمایند.

دانشجویان ترم 4 مقطع کارشناسی ارشد می توانند تا آخر خردادماه بدون مشکل آموزشی پروپوزال خود را در گروه و دانشکده تصوب نمایند.

دانشجویانی که در سال گذشته (اسفند ماه 98) شرایط دفاع را با تایید دانشکده داشته اند، ولی پیروز به دفاع نشده اند می توانند بدون پرداخت جریمه اضافی تا آخر اردیبهشت ماه از خاتمه نامه/ رساله خود دفاع نمایند.

دفاع نیمه حضوری در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مجاز شد

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که آماده دفاع هستند می توانند بصورت نیمه حضوری دفاع نمایند. به این ترتیب که استاد راهنما و داوران داخل بایستی حضور داشته باشند، ولی داور خارجی می تواند بصورت مجازی در جلسه شرکت کند.

درصورت عدم امکان جلسه نیمه حضوری دفاع از خاتمه نامه/ رساله، برگزاری جلسه دفاع بصورت غیرحضوری نیز با تایید شورای گروه و دانشکده و با حفظ کامل قوانین دفاع و کیفیت لازم تحت نظارت معاون آموزشی دانشکده و حضور مدیر گروه امکانپذیر است.

دفاع از پروپوزال به صورت غیر حضوری

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند بصورت غیر حضوری نسبت به ارایه و دفاع پروپوزال اقدام نمایند. امتحان جامع دانشجویان دکتری تا آخر خرداد برگزار نمی گردد. تصمیم گیری برای معین زمان دقیق برگزاری آن در آینده انجام می گردد. در صورتی که بخاطر شرایط موجود، امتحان بسندگی زبان (انگلیسی و عربی) برگزار نگردد با تایید شورا، یک نوبت به سنوات مجاز آموزشی دانشجو اضافه می گردد. نمره زبان دانشجویان دکتری که تا ابتدای ترم دوم سال تحصیلی 98 اعتبار داشته است تا انتهای این نیمسال برای برگزاری ازمون جامع اعتبار دارد. آخرین مهلت دفاع از پروپوزال دانشجویان دکتری با تایید استاد راهنما تا انتهای شهریور قابل تمدید است.

مصوبات خاص دانشجویان میهمان

دانشجویانی که به صورت مهمان کامل درنیمسال دوم سال تحصیلی 98 در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند، حذف ترم و یا حذف در دروس آنان برعهده دانشگاه مبداء است. آنالیز مجدد تمدید مهمانی آنان برای نیمسال آینده مانند سایر متقاضیان جدید مهمانی، کماکان منوط به ثبت درخواست در سامانه سجاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کسب شرایط مورد نظر دانشگاه خوارزمی است.

مصوبات خاص دانشجویان شهریه پرداز

با توجه به شرایط خاص ناشی از عوارض شیوع بیماری کرونا، پیشنهاد کاهش شهریه مربوط به این دروس در خصوص دانشجویان شهریه پرداز (شبانه و پردیس بین الملل و ...) به هیات امنا ارسال می گردد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 26 خرداد 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: alikaee.ir شناسه مطلب: 680

به "تسهیلات آموزشی دانشگاه خوارزمی اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تسهیلات آموزشی دانشگاه خوارزمی اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید