ووشو

علی نژاد کاندیدای آسیا برای عضویت در هیات رئیسه جهانی

به گزارش خبرنگاران، انتخابات فدراسیون جهانی ووشو در بخش و سمت های مختلف شنبه 27 مهرماه در حاشیه روز نخست از پانزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان برگزار خواهد شد. مهدی علی نژاد، رئیس فدراسیون ووشوکشورمان که در چهار سال گذشته عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی...

7 آذر 1398