کشتی فرنگی

تیم کشتی فرنگی امید ایران راهی مجارستان شد

به گزارش خبرنگاران، ترکیب تیم کشتی فرنگی امید کشورمان برای حضور در مسابقات جهانی به توضیح زیر است:

26 آذر 1398

نفرات راه یافته به نیمه نهایی چهار وزن نخست تعیین شدند

به گزارش خبرنگاران، با انتها یافتن دور مقدماتی مسابقات چهار وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی دنیا که از امروز در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار گردید، نفرات زیر به مرحله نیمه نهایی راه یافتند:

19 مهر 1398